هجدهمین همایش سالیانه انجمن پزشکان عمومی ایران در مرکز همایش های بین المللی رازی ۱۲ الی ۱۴ تیر ۱۳۹۸

WhatsApp Image 2019-07-03 at 20.27.47 WhatsApp Image 2019-07-07 at 15.45.24 (1) WhatsApp Image 2019-07-07 at 15.45.24 WhatsApp Image 2019-07-07 at 15.45.25 (1) WhatsApp Image 2019-07-07 at 15.45.25 WhatsApp Image 2019-07-07 at 15.45.26 WhatsApp Image 2019-07-07 at 15.45.18 WhatsApp Image 2019-07-03 at 20.28.32 WhatsApp Image 2019-07-03 at 20.28.04