هشتمین کنگره ملی گیاهان داروئی ۴ الی ۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس

5

سخنرانی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی مدیریت محترم عامل شرکت داروسازی نوتِک فار در هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

4

عکس دسته جمعی شرکت کنندگان در هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

IMG_9189

غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار در هشتمین کنگره ملی گیاهان داروئی ۴ الی ۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس

IMG_9171

حضور جناب آقای دکتر زينعلي مدیر محترم گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار

IMG_9484

حضور جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی ریاست محترم انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و

جناب آقای دکتر مجاب دبیر محترم شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی کشور در غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار

IMG_9192 IMG_9143