همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ۳ الی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مرکز طبی کودکان

IMG_20190423_112009

غرفه ی شرکت داروسازی نوتِک فار

IMG_20190424_112933

حضور سرکار خانم دکتر گل محمدی مدیریت محترم تولید در غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار

IMG_20190423_102358

حضور سرکار خانم دکتر گل عزیز مسئول محترم فنی در غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار

IMG_20190423_113808

IMG_20190423_102033

IMG_20190423_111223