دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین ۱۷بهمن لغایت ۱۹ بهمن در سالن همایش های رازی ۹۷

حضور مدیرمحترم تولید شرکت داروسازی نوتِک فار سرکار خانم دکتر گل محمدی در غرفه

حضور مدیرمحترم تولید شرکت داروسازی نوتِک فار سرکار خانم دکتر گل محمدی در غرفه

غرفه ی شرکت داروسازی نوتِک فار ، دومین کنگره داروسازی نوین در روزهای 17 الی 19 بهمن ماه 1397 در سالن همایش های رازی غرفه 39

غرفه ی شرکت داروسازی نوتِک فار ، دومین کنگره داروسازی نوین در روزهای ۱۷ الی ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش های رازی غرفه ۳۹

حضور مسئول محترم فنی شرکت داروسازی نوتِک فار در غرفه

حضور مسئول محترم فنی شرکت داروسازی نوتِک فار در غرفه

IMG_8965 IMG_8935 IMG_8908 IMG_8841 IMG_8772