تصاویر همایش انجمن پزشکان عمومی، ۲ تا ۴ آبان ۹۷در سالن همایش های رازی

IMG_2291

حضور خانم دکتر گل عزیز مسئول محترم فنی در غرفه شرکت داروسازی نو تک فار

IMG_2285

غرفه شرکت داروسازی نوتک فار در همایش انجمن پزشکان عمومی ۲ تا ۴ آبان ۹۷

IMG_8356 photo_2018-11-05_10-29-53 photo_2018-11-05_10-31-08 photo_2018-11-05_10-31-21 photo_2018-11-05_10-34-13 IMG_8326 IMG_2302