جلسه صبحانه کاری مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ که در بیمارستان رازی تهران با حضور پزشکان و پرسنل بیمارستان جهت معرفی محصولات شرکت نوتک فار برگزار گردید.

51234