صبحانه ی کاری در بیمارستان فوق تخصصی فجر تهران که در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۲ جهت معرفی محصولات شرکت داروسازی نوتِک فار با حضور پزشکان و کادر بیمارستان برگزارگردید.

IMG_8222 IMG_8220 IMG_8215 IMG_8254 IMG_8225 IMG_8234