مصاحبه نشريه نوين دارو ،مهرماه ١٣٩٧ در سالروز جهاني عصاي سفيد با دكتر سيد صدرالدين نبوي موسس ومديرعامل شركت داروسازي نو تِك فار ، مبتكر و بنيانگذار جاگذاري بروشور راهنما به خط بريل در جعبه داروها

photo_2018-09-29_11-25-58

photo_2018-09-29_11-26-02