همایش سراسری پزشکان عمومی ۲۰ الی ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش های رازی

photo_2018-07-19_07-19-04

غرفه شرکت داروسازی نوتِک فار در همایش سراسری پزشکان عمومی

photo_2018-07-19_07-18-57

حضور سرکار خانم دکتر گل عزیز مسئول محترم فنی شرکت داروسازی نوتِک فار

photo_2018-07-19_07-18-49 photo_2018-07-19_07-18-53 photo_2018-07-19_07-19-01 photo_2018-07-19_07-18-42 photo_2018-07-19_07-18-34 photo_2018-07-19_07-18-17