تماس با نوتک فار

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
تلفن : ۸۸۹۸۷۰۵۳ ۰۲۱ – ۸۸۳۹۰۷۴۵ ۰۲۱
فکس: ۸۸۹۸۴۸۲۷
ایمیل : info@ktp.co.ir
ktp_pharma@yahoo.com